เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอส เอส ที เอ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด (SSTA)

สำนักงานบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท / หจก. ทั่วไทย อยู่จังหวัดไหนก็จดได้ บริการทำบัญชี ทั่วประเทศ / บริการบัญชีออนไลน์

SSTA บริการบัญชีครบวงจร
พร้อมให้คำปรึกษา
สำนักงานบัญชียุคใหม่ บริการด้านบัญชีทั่วประเทศ ให้บริการบนโปรแกรมบัญชีออนไลน์
Flowaccount, Peak, SME Move, TR Cloud, และโปรแกรมบัญชี CD Organizer
  • ตอบโจทย์ลูกค้าได้ทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยี ทันสมัยและหลากหลาย
  • ให้บริการด้านบัญชีแก่ลูกค้าได้ครอบคลุม ทั้งธุรกิจ ซื้อมาขายไป ธุรกิจขายออนไลน์ ธุรกิจนำเข้าส่งออก ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ
  • เอื้อต่อการทำบัญชี ร่วมกันกับลูกค้า
  • เจ้าของธุรกิจ มีข้อมูล เพื่อการตัดสินใจเบื้องต้นได้ทันที แม้ยังไม่ได้ปิดงบการเงิน
  • แบบฟอร์มทางบัญชีและภาษี มีการอัพเดทตลอดเวลา ขจัดความกังวลของเจ้าของธุรกิจ และนักบัญชี
  • ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

เกี่ยวกับเรา

 559
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์